דף הבית
    אודותינו
    בתי- ספר
    בתים פרטיים
    מים וחינוך
    הזמנת מערכת
    צור קשר

 
מי גשם לצריכה כללית ולשתייה

התכולה המינרולוגית של מי גשם נמוכה מאוד. גם המזהמים המצויים באויר מיוצגים בד"כ במי הגשם ברמות נמוכות בהרבה מריכוזם במי מקורות. אפילו מספר החיידקים לליטר במי הגשם קטן בד"כ ממספרם במים המסופקים ע"י מקורות. מספר גדול של חיידקים עלול בכל זאת להיאסף מגג או ממרזב, שאינם נקיים, כולל אפשרות לנציגים מחוללי מחלות. נוכחותם וכמותם של החיידקים במיכלי האגירה המתמלאים מדי שבוע במים טריים, המשמשים לכל צרכי הבית פרט לשתייה, אינה בעייתית בד"כ, בשל תקופת האחסון הקצרה. בכל מקרה מומלץ להימנע משתיית מים אלה.

הטיפול במים המשמשים לשתייה, אותם מאחסנים במשך חודשים, מחייב סינון איכותי. הסיכון העיקרי בשתיית מי גשם נובע יותר מהחשש להתרבותם של חיידקים במיכל השתייה ולא מנוכחותם הראשונית במי הגשם שנאספו. התרבות זו, המתרחשת בפרקי זמן ארוכים, זקוקה לטמפרטורות נוחות, לחומרי הזנה (אורגניים מומסים), והעדר הכלרה. סינון ראשוני בפחם, להוצאת המומסים האורגניים שמקורם בגשם או בגג, מקטין את הסיכון הנ"ל בוודאות גבוהה. לאחר סינון זה מצבם הביולוגי וטעמם של מי הגשם אינו משתנה לאורך חודשים, והם טעימים ובטוחים לשתיה חמה ולבישול. את המים המשמשים לשתיה קרה ניתן לסנן סינון נוסף בפילטר קירמי, המקטין ב 99.9% את הסיכון לנוכחות חיידקים במי השתייה. העדר כלור ומזהמים נוספים במי השתייה, תורמים רבות לטעמם ואיכותם. מספר מערכות ביתיות, המספקות מי שתיה פועלות מזה מספר שנים באזור ירושלים ובגליל, לשביעות רצונם של המשתמשים. כמה דגימות שנלקחו מביתו של אמיר יחיאלי ונבדקו במעבדה של משרד הבריאות לאחר 7 חודשי אחסון, נמצאו באיכות מקרוביאלית מצוינת. בבדיקה במעבדות האוניברסיטה העברית ב ICP נמצא כי ריכוז כל המזהמים הכימיים נמוך בהרבה מריכוזם במי מקורות, ולמעשה ברמה זניחה. חשוב לציין שלא כל אירועי הגשם זהים בתכולתם ושניקיון הגגות והמרזבים משתנה מעת לעת ומבית לבית. השימוש לכן במי גשם, אם לצריכה כללית, ואם לשתייה אינו בטוח ב 100% והוא על אחריותם של המשתמשים בלבד. מי שחושב שמי מקורות בטוחים יותר שיבדוק !!! גם פרמטרים כימיים וגם ביולוגיים. מה שבטוח שהם מורעלים בכלור שפגיעתו לטווח הארוך כמעט ודאית.

www.savingtherain.org