דף הבית
    אודותינו
    בתי- ספר
    בתים פרטיים
    מים וחינוך
    הזמנת מערכת
    צור קשר
 
מערכת ביתית לאיסוף גשם

מידע כללי

מערכת ביתית לאיסוף מי גשמים עשויה לחסוך כשליש מהצריכה השנתית. הקמת המערכת בבית חדש כמעט ואינה מייקרת את הבנייה ועלותה מסתכמת בעיקר בציוד הנלווה: מאגר המים, משאבה, צנרת ועוד. בבית חדש קיימת גם האופציה לנתב את מי הגשם רק לחלק מהברזים לפי בחירת הדיירים, (למשל, רק לאסלות ולכביסה)

במרכז הארץ ובצפונה ניתן לאסוף במשך החורף 500 ליטר ומעלה מכל מ"ר של גג. בית פרטי ממוצע עשוי להניב 100– 50 מ"ק/שנה, הנאספים ב5-4 חודשים.

השיטה

מערכת איסוף הגשם מבוססת על מילוי חוזר של מאגר קטן, 5 - 4 מ"ק, עשרות פעמים במשך החורף, המספק כ 10- 7 ימי צריכה ולא על אגירה ארוכת טווח. המאגר קטן, בן כמה מיכלים, אינו יקר, וקל להסתירו בגינה. המעבר למי רשת, אם וכאשר מתרוקן המאגר, יכול להיות ידני או אוטומטי. איכות המים מבוססת על שיקוע המרחפים, ועל זמן אחסון קצר.

שימושים

השימוש במי גשם כ- 4 חודשים בשנה, לכל צרכי הבית, עשוי לחסוך עד 1000 ₪ בהוצאות המים, כמו גם מאפשר את הארכת חיי הצנרת ובעיקר הארכת חיי הקולטים והבוילר.

ניצול אופטימלי של מי הגשם הוא לכל שימושי הבית, דבר המאפשר ריקון מהיר של המאגר לקראת הגשם הבא ואינו דורש שום מודיפיקציה בצנרת. מתוך כלל המים הנאספים ניתן ואף רצוי לסנן כ-2000 ליטר לשתיה אותם אפשר לאחסן חודשים רבים ללא הכלרה. לשתיית מי גשם מסוננים, במשך השנה כולה, יתרון איכותי משמעותי וחיסכון כספי מרשים, בשל עלותם הגבוהה של מי שתייה יקרים. את מי השתייה מומלץ לבדוק מדי פעם.
 

www.savingtherain.org