דף הבית
    אודותינו
    בתי- ספר
    בתים פרטיים
    מים וחינוך
    הזמנת מערכת
    צור קשר

איסוף גשם - מפנה בתודעה סביבתית, ולקראת צרכנות בת קיימא              תרשים הסבר למערכת בית - סיפרית

מבוא

אספקת מים בכמות ובאיכות מספקות הופכת לבעיה אמיתית בעולמנו. משבר המים במדינה צפוי רק להחמיר ככל שתגדל אוכלוסייתה. איסוף מי גשם בישראל, עשוי לתת מענה לאובדן מיליוני מ"ק באזורים בנויים, המנגרים את רוב המים לביוב, ו/או למאגרי קולחים ו/או לים. תפישת המים האיכותיים הללו וניצולם במקום מי מקורות, מיושמת כיום ב - 30 בתי ספר ובעשרות בתים פרטיים ברחבי המדינה. הפצת הרעיון ויישומו עשויים לחסוך מים וכספים רבים למדינה, לבתי הספר ולאזרחים המעורבים. מעל לכדאיות החומרית, תפעולה החינוכי של מערכת כזו מעביר מסר ערכי ברור לתלמידים המעורבים, וטומן תקווה לעתיד טוב יותר בתחום היחסים אדם סובב. חשיפת התלמידים לרעיון, שיתופם בתכנון ובביצוע, בנוסף על עבודות מדידה וחקר מהווים כלי לימודי חשוב, ועשויים לסייע בעיצוב תודעת צרכנות נכונה.

היישום הטכני

מערכת אסוף הגשם שפותחה ע"י אמיר יחיאלי, צנועה בממדיה ותועלתית ביחס לעלותה. המערכת מבוססת על איסוף נגר הגשמים למכלי פלסטיק בנפח מוגבל לשימוש מיידי (להבדיל מבורות המים עתירי הנפח, המשמשים לאגירה לטווח ארוך). מילוי חוזר של נפחי אגירה קטנים, המתרוקנים בין גשם לגשם, כמה עשרות פעמים במשך החורף, עשוי לספק עד 90% מצריכת המים הבית ספרית בעונת הגשמים. נפח האגירה האופטימלי, שונה מבית ספר לבית ספר, ונגזר משטח האיסוף ומקצב הצריכה שלו. הכמות הנאגרת אמורה להספיק עד אירוע הגשם הבא (כ 7 ימי צריכה). המים משמשים להדחת אסלות, לניקיון, ולהשקיית חממות ואדניות פנים. בחודשי הקיץ מנוצלת אותה המערכת למחזור מי ברזיות וכיורים, המשמשים להשקיית הגינה, או נוי בית הספר.

היישום החינוכי

פרוייקט מחזור מים בבתי הספר מדגים צריכת משאבים בת קיימא ומאפשר העמקה בשאלות עקרוניות וערכיות הנוגעות ליחסים שבין האדם וסביבתו.

נוכחותו הפיזית של מפעל המים בחצר בית הספר, ושילובו בתכנית הלימודים (הקצאת שעות הוראה במערכת ושיבוץ הנושא בשיעורי גיאוגרפיה ומדע ) מאפשרת עיסוק נרחב בשאלת המים בישראל: הדילמות ופתרונן האפשרי. תפעולה המעשי של המערכת מאפשר לתלמידים לבדוק את יעילותו של המודל שפיתחו, עד כמה הקטינו את צריכת מי מקורות וכמה כסף חסכו לביה"ס.

חשיבות היוזמה

משבר המים בארץ חודר לתודעת הציבור רק כאשר נוצר מחסור אחרי סדרת שנות בצורת.

הרגלי הצריכה, והגינון הנהוגים אצלנו גובלים בהפקרות, אך הרע מכל הוא העדר תכנון לטווח ארוך וניצול נכון של מקורות המים. מדינת ישראל מנצלת רק 1/5 מהגשם היורד בשטחה, קרוב ל 1/5 נוספת מכלל המשקעים ניגרת בשיטפונות לביוב או לים וכל השאר מתאדה.

יוזמה זו עשויה ליעל את ניצול מקורות המים וגם להביא למפנה בתודעת הצריכה, באמצעותה של תכנית חינוכית/ לימודית סביב פרוייקט המים, שהוכנה עבור כל הגילאים.

ההיבט הכלכלי - פוליטי

בתי ספר מוציאים עשרות אלפי ₪ בשנה על מים כאשר פרוייקט כזה עשוי לחסוך עד 2/3 מעלות זו. עלות הקמת המערכת נעה בין 15,000 ל 25,000 ₪, והיא עשויה לשלם את עצמה תוך שנתיים שלוש. חשוב לסייע לבתי הספר להשיג סכום ראשוני זה. לאחרונה אומץ הרעיון ע"י משרד החוץ האמריקאי והאיחוד האירופי שמימנו את הקמתן של 12 מערכות כאלה בישראל, ירדן וברשות הפלשתינית. אלה נהנים מתוספת מים שכה חשובה להם, וגם נפגשים עם תלמידים ישראלים, שותפיהם ליוזמה, לשם השוואת תוצאות והסקת מסקנות.

מינוף היוזמה לבתי התלמידים
האפשרות להפיק ממערכת איסוף גשם ביתית את כל המים הדרושים בחודשי החורף, ומי שתייה איכותיים לכל השנה במקום מי פילטר מפוקפקים או מים מינרלים , עשויה לחסוך אלפי ₪ בשנה למשפחה, ולהקטין במאות מיליונים את מפגע בקבוקי הפלסטיק המיוצרים מדי שנה.
 
 
 

www.savingtherain.org